PROJEKTOVÉ KONZULTACE

Pomáhám rozvíjet Vaše záměry

Služby

Projekty realizované pro kraje

  • Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury na léta 2014-2024, Zlínský kraj, 2014-15
  • Strategická finanční analýza investičního záměru výstavby centrálního objektu v Krajské nemocnici Tomáše Bati, Zlínský kraj, 2011
  • Strategická finanční analýza investičního záměru výstavby prádelny v Krajské nemocnici Tomáše Bati, Zlínský kraj, 2011
  • Analýza variant zajištění správy Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně, Zlínský kraj, 2011*
  • Plán realizace modelu efektivního řízení Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně, Zlínský kraj, 2011*
  • Supervize zpracování efektivního modelu řízení Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně, Zlínský kraj, 2010*
  • Koncepce využití PPP v oblasti rozvoje, obnovy, správy a údržby silnic II. a III. třídy, 2010*

* jsou označeny zakázky, ve kterých jsem byl součástí řešitelského týmu jiného dodavatele