PROJEKTOVÉ KONZULTACE

Pomáhám rozvíjet Vaše záměry

Služby

Projekty realizované pro města a obce

 • Provozní model pro záměr revitalizace sportovišť u ZŠ v ulici Nad Parkem, Městská část Praha-Zbraslav, 2015
 • Rekonstrukce městského pivovaru v Litoměřicích, příprava dotačního projektu, 2014-15
 • Administrace zadávacích řízení na zhotovitele vodohospodářských projektů města Železná Ruda a obce Kout na Šumavě, 2014*
 • Poradenství při přípravě projektu Geotermální energie Litoměřice, 1. Geotermální Litoměřice a.s., 2012 až současnost
 • Oponentní posudek Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích, 2014*
 • Koncesní projekt pro zadávací řízení na provozování a využití objektu kino Kotva, České Budějovice, 2013*
 • Pasportizace facility služeb v objektech města Karviná a jeho organizací, 2013*
 • Finanční analýza pro Koncepci statické dopravy v městském obvodu Ostrava-Jih, 2013*
 • Ostravský železniční okruh - finanční a ekonomická analýza, 2013*
 • Integrovaný systém parkování v Ostravě - finanční a ekonomická analýza, 2012*
 • Oponentní posouzení strategické studie způsobů (variant) zajišťování provozování a správy vodohospodářské infrastruktury města Plzně pro období 2015-2025, 2012*
 • Finanční analýza a výpočet možné kompenzace při odstoupení města Prostějov ze záměru Galerie Prostějov, 2012*
 • Zajištění služeb přípravy žádosti o dotaci z OPŽP pro projekt „Geotermální energie Litoměřice", 2011*
 • Zajištění služeb kontrolní, organizační, podpůrné a smírčí činnosti při přípravě projektu „Geotermální energie Litoměřice", 2011*
 • Zadávací dokumentace na zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí pro stavby vodovodu a kanalizace v obci Bojanovice, 2011
 • Výběr zhotovitele autobusových zastávek v obci Staré Jesenčany, 2010

 * jsou označeny zakázky, ve kterých jsem byl součástí řešitelského týmu jiného dodavatele