PROJEKTOVÉ KONZULTACE

Pomáhám rozvíjet Vaše záměry

Služby

Projekty realizované pro ministerstva a státní organizace

 • Rámcová analýza investičních potřeb hotelu Thermal v Karlových Varech, THERMAL-F, a.s., 2015
 • Rozvojová koncepce hotelu a kongresového centra CDMS Krystal, Univerzita Karlova, 2015
 • Srovnání regulace vodohospodářského trhu ve vybraných zemích EU pro MŽP, 2013*
 • Ex-ante hodnocení OP Praha pól růstu a Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 v oblasti dopravní infrastruktury, MMR, 2013*
 • Zpracování plánu realizace projektu Optimalizace zdravotní a sociální péče, MPSV, 2011*
 • Koncepce využití PPP v oblasti rozvoje, obnovy, správy a údržby silnic II. a III. třídy, 2010*
 • Strategie Ministerstva dopravy ČR v oblasti silničních PPP projektů, MD, 2009*
 • Technicko-ekonomické poradenství pro PPP projekt dálnice D3 Tábor-Bošilec, MD, 2007*
 • Poradenské služby k výstavbě justičních areálů v Ústí nad Labem a v Karlových Varech formou PPP, MSp, 2006-7*
 • Procesně-technický audit výstavby systému elektronického mýtného, MD, 2006*
 • Hodnocení projektů výzkumu a vývoje v oblasti udržitelného rozvoje dopravy, MD, 2006*
 • Technická analýza sektorů a projektů pro Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI), MD, 2005*
 • Ekonomická a finanční analýza investiční akce "Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe v úseku od Střekova po státní hranici ČR/SRN", ŘVC ČR, 2005*
 • Příprava a realizace školení pro zaměstnance agentury CzechInvest na zadaná témata: (1) nákladová mezera a její uplatnění ve veřejné podpoře podnikatelských nemovitostí, (2) infrastruktura průmyslových zón a (3) rozvoj brownfields, 2005*

* jsou označeny zakázky, ve kterých jsem byl součástí řešitelského týmu jiného dodavatele