PROJEKTOVÉ KONZULTACE

Pomáhám rozvíjet Vaše záměry

Služby

Projekty realizované pro neziskové organizace

  • spolupráce na projektu "Průhledná doprava: Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" realizovaném Dopravní federací NNO, Naši politici, o.s., Oživení o.s. a Frank Bold Society, 2015
  • ekonomické poradenství pro občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, 2013 až současnost
  • Modernizace tělocvičny TJ Sokol Jirny, zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy, 2014
  • podpůrné organizační, administrativní a ekonomické služby pro Stínové ŘSD, nadační fond, 2013-14