PROJEKTOVÉ KONZULTACE

Pomáhám rozvíjet Vaše záměry

Služby

Zdeněk ZabilanskýJsem nezávislý projektový konzultant poskytující služby veřejné správě, soukromým investorům, developerům a neziskovým organizacím. 

Kombinace technických, ekonomických a právních znalostí, analytické myšlení, sledování aktuálních trendů, kreativní povaha a přímé jednání mi umožňují navrhovat specifická řešení a získávat potřebné zdroje, partnery a podporu veřejnosti.

Disponuji zkušenostmi se zpracováním strategických koncepcí, studií proveditelnosti, koncesních projektů, podnikatelských/investičních záměrů, marketingových strategií,  finančních analýz, analýz rizik, nákladových kalkulací, s přípravou smluv a zadávacích dokumentací a se zajištěním projektového financování. 

Profil na LinkedIn | Certifikát PRINCE2 Registered Practitioner