PROJEKTOVÉ KONZULTACE

Pomáhám rozvíjet Vaše záměry

Služby

Projekty realizované pro podniky

 • Rámcový investiční model projektu vybudování polikliniky v Teplicích, Prevent Plus s.r.o., 2015
 • Nástroj (model) pro cenotvorbu a plánování výše přiměřeného zisku, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 2014*
 • Posouzení výše potenciální újmy vzniklé společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. v souvislosti s cenovou politikou společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. v roce 2014*
 • Procesně-organizační audit společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., 2014*
 • Finanční model pro podnikatelský záměr Surf Arena s.r.o., 2013
 • Provozní model a investiční záměr výstavby domu pro seniory a dvou domů se startovacími byty, lokalita Bartošova čtvrť Zlín, AIP spol. s r.o., 2012
 • Podnikatelský záměr na rozšíření hotelu Yasmin v Praze, Kappa Estates, s.r.o., 2012
 • Oponentní posudek investičního záměru na vybudování golfové akademie v Olomouci, JU-TURN Golf Marketing s.r.o., 2012
 • Analýza přesunutí hokejového klubu HC LEV Poprad z Popradu do Prahy nebo Bratislavy, ČKD GROUP, a.s., 2012*
 • Příprava schůze shromáždění a úprava smluvního vztahu se správcem domu, Společenství vlastníků domu Sušilova 1506, rok 2011
 • Projekt výstavby ubytovny personálu, ubytovny hotelového typu a parkoviště Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích formou PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru), John Laing, Metrostav, EC Property, 2008-11*
 • Projekt komplexní modernizace Pardubické krajské nemocnice formou PPP, John Laing, 2008*

* jsou označeny zakázky, ve kterých jsem byl součástí řešitelského týmu jiného dodavatele