PROJEKTOVÉ KONZULTACE

Pomáhám rozvíjet Vaše záměry

Služby

Technicko-ekonomické poradenství

  • posouzení/příprava podnikatelských a investičních záměrů
  • finanční a ekonomické modelování
  • revize projektových dokumentací z hlediska funkčnosti a nákladů

Projektový management

  • zpracování zadávacích a smluvních dokumentací
  • podpora při zajištění dotačního a úvěrového financování
  • dozor prací a mediace sporů